top of page

ACTA NUMÉRICA

"We shall therefore borrow all our Rules for the Finishing our Proportions, from the Musicians, who are the greatest Masters of this Sort of Numbers, and from those Things wherein Nature shows herself most excellent and complete."
Leon Battista Alberti (1407-1472)

 

In de vroege Middeleeuwen diende het schema van de artes liberales niet alleen als classificatie voor de menselijke kennis, maar ook als curriculum van het onderwijs. Hierbij werd een onderverdeling gehanteerd in het trivium: Grammatica, Logica (of Dialectica) en Retorica; en het quadrivium: Meetkunde, Rekenkunde, Astronomie en Muziek. 

 

In alle oude wijsheidstheorieën, vanaf de leer van Pythagoras tot en met de ‘septem artes liberales’ van de 17e en 18e eeuw, behoorde de getallenleer (aritmetica) samen met de kosmologie en de muziek tot de belangrijkste pijlers van een levensbeschouwing, die in alle verschijnselen een samenhang probeerde te ontdekken en als doel had het bereiken van een hoger en harmonischer bewustzijnsniveau. In de Middeleeuwse kunst, de Renaissance en de Barok vormde de Bijbeltekst uit Salomo’s wijsheid ‘Alles hebt Gij naar maat, getal en gewicht geordend’ hèt uitgangspunt voor de kunstenaar bij het scheppen van zijn creaties. Zo zit de bouw-, schilder- en beeldhouwkunst, maar ook de muziek uit die tijd vol verborgen getalsymboliek.

Acta Numérica laat zich inspireren door de fascinerend relatie muziek en getal. Orde en waanzin van getalsverhoudingen is het leitmotif van deze productie.

Verplaatsingen in ruimte en tijd vormen een wezenlijk onderdeel van het beeld. Deze wordt live gegenereerd en bewerkt. De artistieke uitgangspunt hiervoor is synesthesie, met de nadruk op vorm in plaats van kleur. Marcel Wierckx heeft deze richting ontwikkeld door middel van zijn eigen softwares, zoals de ArtsSync (deze software werd gepresenteerd en gepubliceerd tijdens het International Computer Music Conference in New Orleans 2006). Zijn technologisch vernieuwende aanpak heeft veel aandacht mogen ontvangen, zoals in zijn stuk Zwarte Ruis Witte Stilte uit 2006, die nog steeds over de wereld wordt vertoond.

Concept & performance

Jorge Isaac

Muziek

René Uijlenhoet, Roderik de ManFred MomotenkoArnoud Noordegraaf

Video

Marcel Wierckx

Productie

Visisonor Media Productions (2009-10)

LOGO-FPK_web_kl.jpg
STEIM yellow.gif
bottom of page